Thrakien

From 1742

En Latinsk satellitstat, som bildates av Korsriddarnas territorium, och som snabbt annekterades av det Italienska Kungadömet Konstantinopel.

Personal tools